Kernvisie Andijk: Geen draagvlak voor plannen Rijkswaterstaat met de ‘Kom van Andijk’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is kva-0081-a55023-pb-304.jpg
De Weelen bij Andijk – foto © Corina Sas

Het onderzoek naar “Recreëren in Andijk en het buitengebied” is vandaag afgesloten en de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 licht een tipje van de sluier: ‘Hoe denkt Andijk over de plannen van Rijkswaterstaat voor wat de kust van Andijk aangaat?’

De plannen van Rijkswaterstaat om in plaats van het strandje achter de Westfriese Omringdijk een gebied te maken van “ondiep water met ondergedoken waterplanten” krijgt geen steun van de Andijker bevolking: driekwart van de ondervraagden zegt ‘Nee!’ tegen dit plan. Dat geldt ook voor het plan om in de bebouwde kom een gebied aan te wijzen dat dienst moet doen als ‘overstromingsgrasland en helofytenmoeras’.

“Deze plannen worden afgewezen door driekwart van de inwoners van Andijk. Ruim 20 procent van de ondervraagden wil eerst meer weten over deze plannen en dat betekent dat in theorie het aantal dat tegen deze plannen is alleen nog maar kan stijgen. Slechts 3,3% is voor deze plannen.”, aldus Gerrit van Keulen, voorzitter van de Dorpsraad Andijk en Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is kva-0081-a55023-pb-303.jpg

Burgerparticipatie

Voor de manier waarop Rijkswaterstaat deze plannen doorzet is er geen goed woord over onder de geënquêteerden: “Jammer dat de eerste stap is doorgezet, zonder consultatie mogelijkheden in een tijd dat iedereen bezig was met de Corona-maatregelen. Niet handig en erg onzorgvuldig, juist voor zo’n drastisch plan”, is één van de vele negatieve reacties.

Protest

Men kon zich alleen laten informeren op de wijze zoals door Rijkswaterstaat werd voorgesteld en waartegen de Dorpsraad Andijk uitdrukkelijk protesteerde bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat was echter niet van plan de wijze waarop de inwoners van Andijk werden geïnformeerd te wijzigen dit in tegenstelling tot het ministerie van Economische zaken, die het proces met betrekking tot de energietransitie vanwege de coronamaatregelen tot oktober verdaagde. “Dát kan dus wel, maar Rijkswaterstaat wilde dit niet wat het IJsselmeer aangaat, dat geeft te denken hoe Rijkswaterstaat tegen burgerparticipatie aankijkt:, aldus Van Keulen.

November

Met deze en andere informatie gaat de Stuurgroep de komende tijd aan de slag; er wordt een conceptvisie geschreven die in het najaar aan de Andijker bevolking zal worden gepresenteerd. “We hopen ergens in november, uiterlijk begin december de kernvisie te kunnen presenteren”, aldus Van Keulen.

Meer plannen

“Er zijn meerdere kapers op de kust van Andijk”, meldt Van Keulen, “maar ook hier weer, geen communicatie richting de inwoners van Andijk. Tijdens een klankbordgroepvergadering die vorige week werd gehouden werd duidelijk dat er nog meer plannen zijn met de kust van Andijk. Zo wil er iemand een eilandengroep aanleggen waarop zonneparken komen… Maar ook hier weer, we moeten het via omwegen horen dat er meerdere plannen zijn… Wie weet wat voor plannen er nog meer zijn waar wij niks van afweten! Het is normaliter zo dat plannenmakers eerst gaan peilen onder bevolking of er draagvlak is voor een plan om pas dan aan het werk te gaan. Nu is het net andersom, de plannen worden uitgewerkt om aan het eind van de rit de inwoners van Andijk erbij te betrekken. Als er dan geen draagvlak is dan krijgen we te horen of we dat niet eerder hadden kunnen melden, want dan gaat het zo’n plannenmaker veel tijd en geld kosten… Maar het is de plannenmaker die achterstevoren het traject in gaat, niet de bewoners van Andijk!”

4 antwoorden op “Kernvisie Andijk: Geen draagvlak voor plannen Rijkswaterstaat met de ‘Kom van Andijk’”

 1. Géén verandering van het IJsselmeer. Het is een zoetwaterberging voor Nederland wat in de toekomst nóg belangrijker wordt. Dus géén werkverschaffing voor Rijkswaterstaat met belasting geld van de burger.

 2. Ik begrijp RWS wel. Ze vinden het maar lastig dat er mensen wonen in hun werkgebied. Daar houden ze het liefst geen rekening mee.
  Waarom laten ze hun plannen niet los op de Wieringermeerdijk .
  Ruim 20 km. waar (bijna) niemand woont, niet gevaren (alleen toegang Oude Zeug) en niet gezwommen wordt.
  Laat ze van onze drukgebruikte en gevarieerde kust afblijven.
  Als ze dit willen doorzetten hebben ze ergens een verborgen agenda.

 3. Graag zou ik willen vernemen of de inspraak die gepland staat op 20 Augustus nog doorgaat. En zo ja hoe kunnen we spreektijd reserveren?

 4. Rijkswaterstaat is een instelling die net als de belasting dienst wel wil praten, maar zij doen naar hun eigen visie en laat de burgers maar praten, wat zij willen ZO GEBEURD het.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *