Concretisering uitkomsten onderzoeken

Foto © Corina Sas

De Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 (KVA) heeft de uitkomsten van de onderzoeken uit de kernvisie geconcretiseerd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wanneer uit een onderzoek is gebleken dat de deelnemende inwoners van Andijk aangeven dat er te hard wordt gereden op een van de straten, weg of laan in het dorp, de stuurgroep aangeeft dat er (verkeers)maatregelen moeten worden genomen.

Ook wordt er gewezen op actualiteit van Beeldkwaliteitsplan ‘Kijk op Andijk’; 2006 (in opdracht gemaakt voor toenmalige gemeente Andijk, zoals met betrekking tot het openhouden van de doorkijkjes in de lintbebouwing. of met andere woorden, dat dit niet verdicht wordt door het bouwen van huizen.

Aan de hand van de concretisering wordt een Werkplan opgezet in samenspraak met de gemeente Medemblik. Dit Werkplan zullen we mettertijd ook presenteren aan de inwoners van Andijk.

Een greep uit de concretisering:

Trottoir op de wegdelen van de Dijkweg waar die nu ontbreken;
Zichtbaarheid politie en handhaving
Zwemgelegenheid behouden IJsselmeer
Behoud van het IJsselmeer
Fietspad Ged. Laanweg
Voorzieningenniveau
Woningbouw
Huiskamerproject ouderen
Implementatie VN-Verdrag ‘Handicap’ (inclusieve samenleving)
Etc.

Door de coronamaatregelen worden het overleg met de gemeente digitaal gehouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *