Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” van start

Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” van start
Niet alleen in Andijk zelf maar ook in het buitengebied van het dorp wil iedereen veilige polderwegen – Foto Harry Woker

Vandaag. woensdag 29 april 2020 is om 12:00 uur het onderzoek van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 naar de “Verkeersveiligheid in Andijk” begonnen. Tegelijkertijd is het onderzoek naar “Wonen in Andijk” beëindigd.

Met dit onderzoek wil de stuurgroep de verkeersveiligheid voor de toekomst verbeteren in Andijk. Waar is de stuurgroep naar op zoek?

Structurele oplossingen
Bij het onderzoek naar de verkeersveiligheid gaat het ons niet zo zeer op welke straat te hard wordt gereden want uit snelheidsmetingen die de dorpsraad Andijk in 2018 en 2019 heeft gehouden blijkt dat dit in vrijwel op elke straat, weg of laan gebeurd in Andijk. Het gaat er meer om wat jij ervan vindt wat er gedaan moet worden om de verkeersveiligheid te vergroten. Ook hier moeten we al aangeven dat snelheidscontroles niet de manier is om de veiligheid in het verkeer te verbeteren maar moeten we het zoeken in structurele oplossingen.

Kernvisie Andijk: Onderzoek Verkeersveiligheid in Andijk

Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” van start
Verkeersborden in Andijk – Foto’s Corina Sas

Niet dichttimmeren
Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de functies van bepaalde wegen, zoals de hoofdwegen: Kleingouw, Middenweg, Dijkweg, Horn en de Knokkel. Dergelijke wegen zorgen niet alleen voor de ontsluiting van wijken die aan weerskanten van weg zijn gesitueerd maar het zijn ook wegen waarover de hulpdiensten rijden om relatief snel bij de plaats des onheils te kunnen komen. Maar ook het openbaar vervoer moet niet al te veel gehinderd worden anders krijgt dat z’n weerslag op de dienstregeling. En zo zijn er nog meer redenen waarom bepaalde wegen niet ‘dichtgetimmerd’ kunnen worden. Maar wat kan er dan wel gedaan worden? Wat zijn jouw ideeën?

Waterkeringspad
Maar ook, hoe zit dat in de wijken? Wijken die een 30 km-zone zijn of woonerf. Gaat dat goed of moet het anders? En als het anders moet, hoe dan? En het gaat niet altijd om ‘gemotoriseerd verkeer’, ook het ontbreken van een trottoir of fietspad kan problemen opleveren. Of een gebrek aan parkeerplaatsen kan ook een probleem zijn. Vergeet de ‘schoolroutes’ niet, de polderwegen, en het Waterkeringspad bovenop de Westfriese Omringdijk.

Enquête
Het onderzoek vindt plaats middels een vragenformulier waarin ook voldoen gelegenheid is om jouw visie bekend te maken. Vergeet niet de namen van de straten, wegen, lanen en paden te noemen waarover je ideeën hebt. Lees de vragen aandachtig door en laat ze op je inwerken voordat je antwoordt. Meerdere antwoorden zijn bij veel vragen mogelijk en er wordt ook regelmatig gevraagd om jouw motivatie/reden of toelichting.

Klik op onderstaande knop om naar de enquête te gaan

Papieren enquête
Ken je iemand die wel wil meedoen aan deze enquête maar niet over een computer beschikt, dan kan jij zijn/haar adres mailen naar de dorpsraad en krijgt die persoon een papieren versie van de enquête.

Termijn
Dit onderzoek duurt tot 5 juni 2020, 12:00 uur.

Heb je vragen? Mail naar dorpsraadandijk@gmail.com of bel op werkdagen tussen 13:00 en 18:00 uur 0228 75 18 98

Onderzoek “Wonen in Andijk” beëindigd

De toren van Buurtjeskerk (1667) markeert de plek waar Andijk ooit werd gevestigd en sinds 21 oktober 1811 tot dorp werd verheven door Keizer Napoleon Bonaparte.

De Stuurgroep had al in een vroeg stadium rekening gehouden met de ontwikkeling rond het uitbreken van de corona-virus en had besloten geen openbare bijeenkomst te organiseren in maart, maar daarvoor in de plaats ‘Plan B’ van de plank te halen voor het geplande onderzoek dat over “Wonen in Andijk” gaat.

“Onderzoek “Wonen in Andijk” beëindigd” verder lezen

Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. Foto © Corina Sas
Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. – Foto © Corina Sas

De Stuurgroep Kernvisie Andijk heeft het onderzoek “Veiligheid in Andijk” in een conceptvisie omgezet. Het stuk bestaat uit 5 pagina’s tekst en 1 met illustraties. “We zijn nu bezig dit stuk van alle kanten te bekijken en te voorzien van commentaar. In april moet dit in principe tot een conclusie leiden, namelijk dat dit onderdeel gaat uitmaken van de kernvisie Andijk 2020-2030, maar dan als concept dat in het najaar zal worden voorgelegd aan de inwoners van Andijk”, meldt de voorzitter van de dorpsraad, Gerrit van Keulen.

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Conceptvisie Veiligheid in Andijk
Conceptvisie Veiligheid in Andijk
“Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”” verder lezen

Resultaten Enquête “Veiligheid In Andijk” vastgesteld

Resultaten Enquête "Veiligheid In Andijk" vastgesteld
Een van de vragen over “Veiligheid in Andijk”ging over een mogelijk vuurwerkverbod.

Bij vergadering van 3 maart j.l. is de uitkomst van de Enquête Veiligheid in Andijk (EVIA) formeel vastgelegd door de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 (KVA20). Dit betekent dat naast de uitkomst ook is vastgesteld aan de hand van een rekenmodel of de enquête representatief is voor de Andijker gemeenschap en wat de foutmarge is.

“Resultaten Enquête “Veiligheid In Andijk” vastgesteld” verder lezen

Enquête “Veiligheid in Andijk” afgesloten

Om te zien wat het bereik is van de enquête hebben we een kaartje gemaakt waarop de straatnamen worden genoemd vanwaar de stuurgroep een of meerdere reactie heeft ontvangen. Even voor alle duidelijkheid: de positie van de pictogram is niet het exacte punt van een huisadres, maar alleen ter aanduiding van een straatnaam, meer niet! Lange straten zijn - vanwege de leesbaarheid - meerdere keren aangeduid met een pictogram

De enquête “Veiligheid in Andijk” is afgesloten en nu is het aan de stuurgroep de informatie te verwerken tot een visiebeeld voor de komende 10 jaar. Alle papieren enquêtes zijn voor 99% weer ingenomen en geregistreerd onder leiding van Kelly Groot. In de loop van de week verwachten we alle enquêtes binnen te hebben. Daarom kunnen we nu nog niet melden wat het aantal enquêtes is dat is ingeleverd.

Heb jij nog een enquête thuisliggen, deponeer ‘m dan vandaag nog in de brievenbus van de Dorpsraad Andijk aan de Witte Valkstraat 12

“Enquête “Veiligheid in Andijk” afgesloten” verder lezen

Wat staat er nog meer op het programma van de Kernvisie Andijk 2020-2030?

De stuurgroep buigt zich over de andere onderwerpen die binnenkort aan de orde komen en waarnaar een onderzoek wordt ingesteld, een enquête. De voorbereidingen zijn in volle gang en er worden gesprekken gevoerd in de komende tijd o.a. met direct belanghebbenden.

Drie onderwerpen die binnenkort aan de orde komen zijn:

“Wat staat er nog meer op het programma van de Kernvisie Andijk 2020-2030?” verder lezen

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie
Monique Burger spreekt de zaal toe. De aanwezigen steken kaarten op om hun mening kenbaar te maken.

Zo’n vijftig Andijkers bezochten woensdagavond 29 januari jl. de eerste informatiebijeenkomst van de stuurgroep kernvisie Andijk. Deze stuurgroep zal, met inbreng van de dorpsbewoners, een document opstellen waarin onze visie op de toekomst van Andijk wordt beschreven. Dit document dient als advies voor het gemeentelijk beleid van de komende tien jaar. Daarbij kun je denken aan thema’s als leefbaarheid, sociale veiligheid, milieu en openbare ruimte. En daarvoor hebben ze ook (jo)uw input nodig!

“Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie” verder lezen