Onderzoek Recreëren in Andijk

Te gast zijn op de eeuwenoude Westfriese Omringdijk – Foto © Corina Sas

Vandaag, donderdag 11 juni is om 12:00 uur het laatste onderzoek gestart in het kader van de Kernvisie Andijk 2020-2030 voordat de zomervakantie begint. Dit onderzoek gaat over ‘recreëren in Andijk’.

Dat dit het laatste onderzoek is wil nog niet zeggen dat er verder niets gedaan wordt. De komende tijd worden diverse doelgroepen aangeschreven over een bepaald onderdeel in de samenleving waarin de doelgroep actief is. Verder worden de verrichtte onderzoeken tot een conceptvisie geschreven en worden andere bijzonderheden in de onderzoeken uitgelicht. Genoeg werk!

Recreëren in Andijk
Binnen de dorpsgrenzen zijn diverse plekken waar gerecreëerd kan worden, maar ook in het buitengebied. In dit onderzoek stellen we daar een aantal vragen over. Ook gaan we in op een aantal plannen die er zijn, zoals van Rijkswaterstaat en Bovisie.

Het plan van Rijkswaterstaat, één van de 4 plannen die er zijn

Andijker Strandje | Vooroever Andijk
Rijkswaterstaat heeft een aantal plannen met betrekking tot de kustlijn tussen Den Oever en Enkhuizen, en dus ook de kustlijn van Andijk. In totaal zijn er 4 plannen die Rijkswaterstaat gaat onderzoeken. Onder deze 4 plannen bevindt zich één plan die, als het zou worden uitgevoerd, vergaande consequenties zou hebben voor de kustlijn van Andijk en dan met name voor de Vooroever Andijk en dus ook het ‘Strandje van Andijk’ er komt in dat plan een gebied met ondiep water met met ondergedoken waterplanten”. Er is dan geen zwemgelegenheid meer. En dan hebben we het nog niet over een binnendijks “overstromingsgrasland en helofytenmoeras” dat grofweg tussen de Dijkweg, Molensloot, Beldersweg en voorbij de Middenweg is geprojecteerd’ op de kaart. Je leest hier meer over op de website van Rijkswaterstaat. Als je het bestand hebt geopend ga dan naar pagina 25 en lees hier meer over.

Het plan van Bovisie

Recreatie samen met de natuur
Bovisie heeft ook een plan voor de Vooroever Andijk | Het Strandje van Andijk. Al enige tijd geleden bracht Bovisie uit Zwaag hun plannen onder de aandacht van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. In dit plan wordt het onderdeel van recreatie naast de natuur in stand gehouden maar sterk opgewaardeerd. Het is niet een vastomlijnd plan maar het biedt een beeld van wat het zou kunnen zijn. Bovisie heeft op ons verzoek dit nader in beeld gebracht en jij kunt het bekijken door naar de website te gaan.

Fietsen over het Waterkeringspad bovenop de Westfriese Omringdijk – foto © G. van Keulen

Zelf plannen of ideeën?
Wellicht heb je zelf plannen of ideeën! Prima, zouden we zeggen! Maak ze bekend middels een mailtje naar de dorpsraad en we gaan samen met jou kijken hoe we dit een plek kunnen geven in het geheel van plannen. Zet in de mail jouw contactgegevens! Je kunt tot 5 juli de enquête invullen of reageren.

ENQUÊTE

Door op de gele knop te klikken ga je naar het formulier dat je dan vervolgens kunt invullen!
Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Mail naar de dorpsraadandijk@gmail.com

Uitgelicht

Varen door het dorp

De sloten in Andijk – moeten duikers en bruggen doorvaar worden gemaakt ook wanneer dat betekent dat bruggen en duikers aanzienlijk verhoogd zullen worden? – Foto © Corina Sas

Toen Andijk nog een zelfstandige gemeente was werd er een plan bedacht door de gemeenteraad om de sloten tussen Oost en West doorvaarbaar te maken. En sinds enige jaren ook ‘doorschaatsbaar’ zodat je in de winter (als het een keer vriest) zonder problemen onder een brug door kunt schaatsen. Normaliter vriest het water onder de brug alleen dicht als het lange tijd flink vriest. Zo niet, dan blijven het wakken…

Er zijn Andijkers die het leuk vinden dat er gevaren kan worden achter hun tuin. Maar er zijn ook inwoners die dat niet leuk vinden… “weg privacy”.

Het plan moet ook voorzien in de mogelijkheid om aan te sluiten op het netwerk dieper in de polder.

Naast de leuke kanten zitten er dus ook haken en ogen aan dit plan…

Om de niveaus te overbruggen moeten er sluisjes komen, zoals langs de Zijdwerk in Wervershoof, bruggen en duikers moeten dan worden verhoogd om doorvaarbaar te zijn. Dit kan weer problemen opleveren voor voetgangers vanwege steile bruggen, zoals dat is gebeurd bij de Keizerskroon. Illustratie © CAPAND
Sluisje langs de Zijdwerk in Wervershoof – Foto Google Streetview

Recreatiegebieden buiten Andijk
Onderstaande lijst van recreatiegebieden in West-Friesland brengt het aantal gebieden in beeld. Een aantal daarvan ligt (redelijk) in de buurt van Andijk – die staan ‘vet’ weergegeven. Erop klikken met je cursor brengt jou naar de website van het Recreatieschap West-Friesland.

Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” beëindigd

Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” van start
Niet alleen in Andijk zelf maar ook in het buitengebied van het dorp wil iedereen veilige polderwegen – Foto Harry Woker

Vandaag. woensdag 29 april 2020 is om 12:00 uur het onderzoek van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 naar de “Verkeersveiligheid in Andijk” begonnen. Tegelijkertijd is het onderzoek naar “Wonen in Andijk” beëindigd.

Met dit onderzoek wil de stuurgroep de verkeersveiligheid voor de toekomst verbeteren in Andijk. Waar is de stuurgroep naar op zoek?

“Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” beëindigd” verder lezen

Onderzoek “Wonen in Andijk” beëindigd

De toren van Buurtjeskerk (1667) markeert de plek waar Andijk ooit werd gevestigd en sinds 21 oktober 1811 tot dorp werd verheven door Keizer Napoleon Bonaparte.

De Stuurgroep had al in een vroeg stadium rekening gehouden met de ontwikkeling rond het uitbreken van de corona-virus en had besloten geen openbare bijeenkomst te organiseren in maart, maar daarvoor in de plaats ‘Plan B’ van de plank te halen voor het geplande onderzoek dat over “Wonen in Andijk” gaat.

“Onderzoek “Wonen in Andijk” beëindigd” verder lezen

Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. Foto © Corina Sas
Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. – Foto © Corina Sas

De Stuurgroep Kernvisie Andijk heeft het onderzoek “Veiligheid in Andijk” in een conceptvisie omgezet. Het stuk bestaat uit 5 pagina’s tekst en 1 met illustraties. “We zijn nu bezig dit stuk van alle kanten te bekijken en te voorzien van commentaar. In april moet dit in principe tot een conclusie leiden, namelijk dat dit onderdeel gaat uitmaken van de kernvisie Andijk 2020-2030, maar dan als concept dat in het najaar zal worden voorgelegd aan de inwoners van Andijk”, meldt de voorzitter van de dorpsraad, Gerrit van Keulen.

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Conceptvisie Veiligheid in Andijk
Conceptvisie Veiligheid in Andijk
“Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”” verder lezen

Resultaten Enquête “Veiligheid In Andijk” vastgesteld

Resultaten Enquête "Veiligheid In Andijk" vastgesteld
Een van de vragen over “Veiligheid in Andijk”ging over een mogelijk vuurwerkverbod.

Bij vergadering van 3 maart j.l. is de uitkomst van de Enquête Veiligheid in Andijk (EVIA) formeel vastgelegd door de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 (KVA20). Dit betekent dat naast de uitkomst ook is vastgesteld aan de hand van een rekenmodel of de enquête representatief is voor de Andijker gemeenschap en wat de foutmarge is.

“Resultaten Enquête “Veiligheid In Andijk” vastgesteld” verder lezen

Wat staat er nog meer op het programma van de Kernvisie Andijk 2020-2030?

De stuurgroep buigt zich over de andere onderwerpen die binnenkort aan de orde komen en waarnaar een onderzoek wordt ingesteld, een enquête. De voorbereidingen zijn in volle gang en er worden gesprekken gevoerd in de komende tijd o.a. met direct belanghebbenden.

Drie onderwerpen die binnenkort aan de orde komen zijn:

“Wat staat er nog meer op het programma van de Kernvisie Andijk 2020-2030?” verder lezen

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie
Monique Burger spreekt de zaal toe. De aanwezigen steken kaarten op om hun mening kenbaar te maken.

Zo’n vijftig Andijkers bezochten woensdagavond 29 januari jl. de eerste informatiebijeenkomst van de stuurgroep kernvisie Andijk. Deze stuurgroep zal, met inbreng van de dorpsbewoners, een document opstellen waarin onze visie op de toekomst van Andijk wordt beschreven. Dit document dient als advies voor het gemeentelijk beleid van de komende tien jaar. Daarbij kun je denken aan thema’s als leefbaarheid, sociale veiligheid, milieu en openbare ruimte. En daarvoor hebben ze ook (jo)uw input nodig!

“Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie” verder lezen

Feitenoverzicht Andijk in 2017

Feitenoverzicht Andijk in 2017
Een pagina van het feitenoverzicht Andijk 2017

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern.

Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze feitenoverzicht (factsheet) worden de resultaten Andijk beschreven.

In Andijk zijn 565 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 182 meegedaan aan het onderzoek.* Dit is een respons van 32 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen.

“Feitenoverzicht Andijk in 2017” verder lezen