Onderzoek Recreëren in Andijk

Te gast zijn op de eeuwenoude Westfriese Omringdijk – Foto © Corina Sas

Vandaag, donderdag 11 juni is om 12:00 uur het laatste onderzoek gestart in het kader van de Kernvisie Andijk 2020-2030 voordat de zomervakantie begint. Dit onderzoek gaat over ‘recreëren in Andijk’.

Dat dit het laatste onderzoek is wil nog niet zeggen dat er verder niets gedaan wordt. De komende tijd worden diverse doelgroepen aangeschreven over een bepaald onderdeel in de samenleving waarin de doelgroep actief is. Verder worden de verrichtte onderzoeken tot een conceptvisie geschreven en worden andere bijzonderheden in de onderzoeken uitgelicht. Genoeg werk!

Recreëren in Andijk
Binnen de dorpsgrenzen zijn diverse plekken waar gerecreëerd kan worden, maar ook in het buitengebied. In dit onderzoek stellen we daar een aantal vragen over. Ook gaan we in op een aantal plannen die er zijn, zoals van Rijkswaterstaat en Bovisie.

Het plan van Rijkswaterstaat, één van de 4 plannen die er zijn

Andijker Strandje | Vooroever Andijk
Rijkswaterstaat heeft een aantal plannen met betrekking tot de kustlijn tussen Den Oever en Enkhuizen, en dus ook de kustlijn van Andijk. In totaal zijn er 4 plannen die Rijkswaterstaat gaat onderzoeken. Onder deze 4 plannen bevindt zich één plan die, als het zou worden uitgevoerd, vergaande consequenties zou hebben voor de kustlijn van Andijk en dan met name voor de Vooroever Andijk en dus ook het ‘Strandje van Andijk’ er komt in dat plan een gebied met ondiep water met met ondergedoken waterplanten”. Er is dan geen zwemgelegenheid meer. En dan hebben we het nog niet over een binnendijks “overstromingsgrasland en helofytenmoeras” dat grofweg tussen de Dijkweg, Molensloot, Beldersweg en voorbij de Middenweg is geprojecteerd’ op de kaart. Je leest hier meer over op de website van Rijkswaterstaat. Als je het bestand hebt geopend ga dan naar pagina 25 en lees hier meer over.

Het plan van Bovisie

Recreatie samen met de natuur
Bovisie heeft ook een plan voor de Vooroever Andijk | Het Strandje van Andijk. Al enige tijd geleden bracht Bovisie uit Zwaag hun plannen onder de aandacht van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. In dit plan wordt het onderdeel van recreatie naast de natuur in stand gehouden maar sterk opgewaardeerd. Het is niet een vastomlijnd plan maar het biedt een beeld van wat het zou kunnen zijn. Bovisie heeft op ons verzoek dit nader in beeld gebracht en jij kunt het bekijken door naar de website te gaan.

Fietsen over het Waterkeringspad bovenop de Westfriese Omringdijk – foto © G. van Keulen

Zelf plannen of ideeën?
Wellicht heb je zelf plannen of ideeën! Prima, zouden we zeggen! Maak ze bekend middels een mailtje naar de dorpsraad en we gaan samen met jou kijken hoe we dit een plek kunnen geven in het geheel van plannen. Zet in de mail jouw contactgegevens! Je kunt tot 5 juli de enquête invullen of reageren.

ENQUÊTE

Door op de gele knop te klikken ga je naar het formulier dat je dan vervolgens kunt invullen!
Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Mail naar de dorpsraadandijk@gmail.com

Uitgelicht

Varen door het dorp

De sloten in Andijk – moeten duikers en bruggen doorvaar worden gemaakt ook wanneer dat betekent dat bruggen en duikers aanzienlijk verhoogd zullen worden? – Foto © Corina Sas

Toen Andijk nog een zelfstandige gemeente was werd er een plan bedacht door de gemeenteraad om de sloten tussen Oost en West doorvaarbaar te maken. En sinds enige jaren ook ‘doorschaatsbaar’ zodat je in de winter (als het een keer vriest) zonder problemen onder een brug door kunt schaatsen. Normaliter vriest het water onder de brug alleen dicht als het lange tijd flink vriest. Zo niet, dan blijven het wakken…

Er zijn Andijkers die het leuk vinden dat er gevaren kan worden achter hun tuin. Maar er zijn ook inwoners die dat niet leuk vinden… “weg privacy”.

Het plan moet ook voorzien in de mogelijkheid om aan te sluiten op het netwerk dieper in de polder.

Naast de leuke kanten zitten er dus ook haken en ogen aan dit plan…

Om de niveaus te overbruggen moeten er sluisjes komen, zoals langs de Zijdwerk in Wervershoof, bruggen en duikers moeten dan worden verhoogd om doorvaarbaar te zijn. Dit kan weer problemen opleveren voor voetgangers vanwege steile bruggen, zoals dat is gebeurd bij de Keizerskroon. Illustratie © CAPAND
Sluisje langs de Zijdwerk in Wervershoof – Foto Google Streetview

Recreatiegebieden buiten Andijk
Onderstaande lijst van recreatiegebieden in West-Friesland brengt het aantal gebieden in beeld. Een aantal daarvan ligt (redelijk) in de buurt van Andijk – die staan ‘vet’ weergegeven. Erop klikken met je cursor brengt jou naar de website van het Recreatieschap West-Friesland.

Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” beëindigd

Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” van start
Niet alleen in Andijk zelf maar ook in het buitengebied van het dorp wil iedereen veilige polderwegen – Foto Harry Woker

Vandaag. woensdag 29 april 2020 is om 12:00 uur het onderzoek van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 naar de “Verkeersveiligheid in Andijk” begonnen. Tegelijkertijd is het onderzoek naar “Wonen in Andijk” beëindigd.

Met dit onderzoek wil de stuurgroep de verkeersveiligheid voor de toekomst verbeteren in Andijk. Waar is de stuurgroep naar op zoek?

“Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” beëindigd” verder lezen

Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. Foto © Corina Sas
Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. – Foto © Corina Sas

De Stuurgroep Kernvisie Andijk heeft het onderzoek “Veiligheid in Andijk” in een conceptvisie omgezet. Het stuk bestaat uit 5 pagina’s tekst en 1 met illustraties. “We zijn nu bezig dit stuk van alle kanten te bekijken en te voorzien van commentaar. In april moet dit in principe tot een conclusie leiden, namelijk dat dit onderdeel gaat uitmaken van de kernvisie Andijk 2020-2030, maar dan als concept dat in het najaar zal worden voorgelegd aan de inwoners van Andijk”, meldt de voorzitter van de dorpsraad, Gerrit van Keulen.

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Conceptvisie Veiligheid in Andijk
Conceptvisie Veiligheid in Andijk
“Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”” verder lezen

Praat mee over de toekomst van Andijk

Woensdag 29 januari 2020 starten we met een eerste bijeenkomst in het kader van de Kernvisie Andijk 2020 (KVA20). Dit wordt gehouden in Dorpshuis Centrum aan de Sportlaan 1. Aanvang 20:00 uur. De koffie staat dan klaar!  Wij streven er naar dat de bijeenkomst om 22:00 uur eindigt.

Ben jij geïnteresseerd in de toekomst van je dorp kom dan deze avond naar het dorpshuis! Wil je ook hieraan meewerken bekijk dan dit bericht wat we eerder plaatsten.

“Praat mee over de toekomst van Andijk” verder lezen

De Toekomst van Andijk

Andijk aan het IJsselmeer, ontwaakt - Foto @ Monique Burger - KVA20
Andijk aan het IJsselmeer, ontwaakt – Foto @ Monique Burger – KVA20

De gemeente Medemblik heeft het begrip Leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Leefbaarheid in de kernen is een speerpunt. Daarom heeft de gemeente aan alle 17 kernen gevraagd een visie voor de komende tien jaar op te stellen.

Ook de Dorpsraad Andijk is gevraagd om samen met de inwoners een visie voor de toekomst te maken. En deze te voorzien van een ambitie die ook waar te maken is. In het nieuwe jaar willen we dan ook starten met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Belangrijk is dat we daarvoor de inbreng krijgen van u en jou, de inwoners van Andijk. Het gaat immers om het dorp waar wij wonen!

“De Toekomst van Andijk” verder lezen