Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. Foto © Corina Sas
Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. – Foto © Corina Sas

De Stuurgroep Kernvisie Andijk heeft het onderzoek “Veiligheid in Andijk” in een conceptvisie omgezet. Het stuk bestaat uit 5 pagina’s tekst en 1 met illustraties. “We zijn nu bezig dit stuk van alle kanten te bekijken en te voorzien van commentaar. In april moet dit in principe tot een conclusie leiden, namelijk dat dit onderdeel gaat uitmaken van de kernvisie Andijk 2020-2030, maar dan als concept dat in het najaar zal worden voorgelegd aan de inwoners van Andijk”, meldt de voorzitter van de dorpsraad, Gerrit van Keulen.

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Conceptvisie Veiligheid in Andijk
Conceptvisie Veiligheid in Andijk

Het onderzoek past binnen het kader van de ‘Leefbaarheid’ want dit wordt voor een deel bepaald door de mate van veiligheid in de plaats waar je woont. “Je kunt een prachtig huis hebben, maar het woongenot wordt bepaald door externe factoren, waar ‘veiligheid’ er één van is!”

Proces | Het proces bestaat uit het analyseren van het onderzoek (de enquêtes), maar ook op basis van geregistreerde informatie die van belang is voor dit onderzoek. “De stuurgroep steekt er veel tijd en gaat op professionele wijze met de opdrachten aan het werk. Door ook bepaalde processen tussentijds te evalueren kunnen we een volgend onderzoek beter voorbereiden en ten uitvoer brengen!”

Scholen |In april start het onderzoek “Veiligheid in Andijk” bij de basisscholen en de oudere jeugd tot 18 jaar. “We willen hiermee in kaart brengen hoe de jeugd hiertegen aan kijkt en we zijn dan ook erg benieuwd wat de uitkomst daarvan zal zijn. We zijn de scholen zeer erkentelijk dat zij hieraan willen meewerken!”

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Het eeuwenoude Buurtjeskerk en nieuwbouw Foto © Corina Sas
Het eeuwenoude Buurtjeskerk en nieuwbouw – Foto © Corina Sas

Start onderzoek “Wonen in Andijk”

Op 25 maart start het tweede onderzoek! Dit onderzoek richt zich op “Wonen in Andijk”. Er wordt bijvoorbeeld geïnventariseerd wat de woonbehoefte is, zodat duidelijk wordt wat men in Andijk ziet gebeuren op het gebied van woningbouw. Dit splitst zich in twee delen: huur en koopwoningen. Ook andere zaken komen aan bod, zoals het voorzieningenniveau: winkels, recreatie, sport, vervoer, hap’s, dorpshuizen, etc. In de week van 22-28 maart volgt nadere informatie over dit nieuwe onderzoek!

Ook wordt onderzocht hoe Andijkers kijken naar de karakteristieke kenmerken van Andijk, zoals lintbebouwing en de tussenliggende weilanden en akkers.

Inclusieve samenleving | Inwoners van Andijk die een beperking hebben en ouderen kunnen desgewenst meedoen aan een toegankelijkheidsonderzoek inzake wonen. Maar er wordt ook gekeken naar de toegankelijkheid van de voorzieningen. “We willen daarmee als dorpsraad en als stuurgroep in kaart brengen hoe er gedacht wordt ten aanzien van de invulling van een inclusieve samenleving!”

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Fietsen op het Waterkeringspad bovenop de eeuwenoude Westfriese Omringdijk bij Andijk - Foto © G. van Keulen
Fietsen op het Waterkeringspad bovenop de eeuwenoude Westfriese Omringdijk bij Andijk – Foto © G. van Keulen

Volgende onderzoeken

Als in de laatste week van maart het onderzoek naar “Wonen in Andijk” start, stort de stuurgroep zich al op de voorbereidingen van volgende onderzoeken. Deze onderzoeken zullen gaan over recreatie, toerisme, natuur, verkeersveiligheid, energie / duurzaamheid en andere zaken die van belang zijn voor de Andijker gemeenschap.

Zelf een idee voor een onderzoek?

Zoals van meet af aan is aangeven kunnen alleen inwoners van Andijk ideeën aandragen voor een onderzoek. Dit moet uiteraard betrekking hebben op Andijk en niet alleen voor een bepaalde buurt, wijk of straat. Stuur een mail naar:

dorpsraadandijk@gmail.com

Geen computer? Schrijf dan een brief naar:

Dorpsraad Andijk | Stuurgroep KVA20
Witte Valkstraat 12
1619 XN Andijk

Naast het gemotiveerde voorstel, (doel van het onderzoek) moet de mail/brief ook voorzien zijn van volledige naam, adres en contactgegevens van de indiener.

Het voorstel wordt inhoudelijk beoordeeld en er wordt gekeken of dit past binnen de kernvisie of dat het een onderwerp is wat (onmiddellijke) actie vereist van de gemeente Medemblik en/of gemeenteraad of dat het voorstel beter gedeponeerd kan worden bij de politieke partijen. Is dat het geval dan krijgt de indiener hierover bericht.


Coronavirus-uitbraak

“We hebben als dorpsraad en als stuurgroep al in een vroeg stadium rekening gehouden met eventuele ontwikkelingen van de coronavirus-uitbraak, maar ook met andere situaties dat het zou kunnen voorkomen dat een bijeenkomst niet mogelijk is of niet wenselijk. Daarom is al eerder rekening gehouden dat we dan Plan B in werking brengen. We hebben als stuurgroep al eerder deze maand besloten geen openbare bijeenkomst te houden maart in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus-uitbraak. Dat werd donderdag 12 maart nog eens bevestigd door de afgekondigde maatregelen van de zijde van de regering en het RIVM”, aldus de voorzitter.

Foto’s
© Corina Sas
© Gerrit van Keulen
© CAPAND

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *