Onderzoek “Wonen in Andijk” beëindigd

De toren van Buurtjeskerk (1667) markeert de plek waar Andijk ooit werd gevestigd en sinds 21 oktober 1811 tot dorp werd verheven door Keizer Napoleon Bonaparte.

De Stuurgroep had al in een vroeg stadium rekening gehouden met de ontwikkeling rond het uitbreken van de corona-virus en had besloten geen openbare bijeenkomst te organiseren in maart, maar daarvoor in de plaats ‘Plan B’ van de plank te halen voor het geplande onderzoek dat over “Wonen in Andijk” gaat.

Dit onderzoek, een enquête, moet onder andere duidelijkheid geven wat de inwoners van Andijk voor ogen hebben als het om woningen en woningbouw gaat. Wat is de huidige situatie en hoe moet het er uitzien in de komende 10 jaar, 20 jaar? In dit onderzoek passeren ook de voorzieningen die we in het dorp hebben en wat het gebruik daarvan is. Maar ook: wat missen wij hier op het dorp?

Het onderzoek eindigt op woensdag 29 april 2020, om 12:00 uur (l.t.)

Inwoners met een beperking

Inwoners met een beperking kunnen naast dit onderzoek ook nog meedoen aan een speciaal onderzoek naar de toegankelijkheid. Dat gaat niet alleen over de woning zelf, maar ook over toekomstig te bouwen woningen, over de toegankelijkheid van voorzieningen en van openbare ruimte en gebouwen! In de enquête “Wonen in Andijk” kan men aangeven daaraan te willen meewerken door het e-mailadres op te geven bij de vraag hierover! Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid “Medemblik” (ook een onderdeel van de Dorpsraad Andijk).

Plan B

In plaats van een openbare bijeenkomst doen we nu alles via deze website, zij het dat dit in zekere zin beperkingen kent. Harry Woker heeft, als lid van de stuurgroep, twee video’s gemaakt met vraaggesprekken met Dick Visser van Woningstichting “Het Grootslag” (sociale huurwoningen) en met Allard Kuin, van Kuin Makerlaardij (koopwoningen) die anders tijdens de openbare bijeenkomst het een en ander zouden toelichten. Nu zijn dat twee video’s geworden. We vragen beide mannen hoe zij de woningbouw zien in de komende 10, 20 jaar vanuit hun expertise. Je zult begrijpen dat het antwoord eerder is bedoeld om daarvan een impressie te geven, want er is veel te zeggen over woningbouw, maar dat is zo omvangrijk dat besloten is om een korte reactie te tonen .

Alleen inwoners van Andijk kunnen aan dit onderzoek meedoen!
Reacties (of enquêtes) van niet-ingezetenen worden niet meegeteld!

GA NAAR HET ONDERZOEK

MEER INFORMATIE – VIDEO – FOTO’S

Een karakteristieke woning op de hoek van de Hoekweg – Kleingouw

Papieren versie enquête

Corina Sas heeft weer mooie foto’s gemaakt die hier ziet maar ook in de film. Anderen hebben stuurgroepleden hebben vragen verzameld/ingediend en al met al moeten de uitkomsten straks een beeld geven hoe Andijk hiertegen aankijkt!

Heeft iemand geen computer of internet, dan kun hij/zij een papieren versie bij ons opvragen: stuur een briefje naar Dorpsraad Andijk – KVA20, Witte Valkstraat 12, 1619 XN Andijk of op hetzelfde adres in de brievenbus doen. In de brief moeten wel je naam en adres staan vermeld en de code “EWIA” Je kunt ook iemand vragen een mailtje te sturen naar dorpsraadandijk@gmail.com, zet in het onderwerp EWIA en in de mail zelf jouw naam en adresgegevens! Eens in de week worden dergelijke aanvragen voor een papieren versie rondgebracht.

Reactie geven?

Alleen reacties die in de enquête worden gegeven worden opgenomen in het onderzoek. Reacties op andere plaatsen, ook op deze website, op onze Facebookpagina of die van de dorpsraad en/of als reactie op dit artikel of in welke andere vorm, worden dat niet!

VIDEO

Visie Woningstichting Het Grootslag en Makelaardij Kuin

Aanvankelijk was het Plan A dat zou worden uitgevoerd om dit onderzoek in te luiden, maar door de coronavirus-uitbraak is dit Plan B geworden. We hebben de Woningstichting Het Grootslag (sociale woningbouw) en Makelaardij Kuin gevraagd hoe zij – vanuit hun expertise gezien – naar de toekomst kijken wat ‘Wonen in Andijk’ aangaat. Dick Visser doet dit namens de woningstichting en Allard Kuin namens de makelaardij.

Harry Woker heeft deze video gemaakt en die geeft jou een impressie hoe er gedacht wordt vanuit de de woningmarkt (huur- en koopwoningen).

Voor inwoners met een auditieve beperking hebben we de kernpunten op papier gezet. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat deze video’s een informatief karakter hebben en niet bepalend zijn voor het onderzoek. De Stuurgroep en het onderzoek gaat primair uit naar de opvattingen van de inwoners van Andijk.

  • Tekst Woningstichting Het Grootslag (Dick Visser)
  • Tekst Makelaardij Kuin (Allard Kuin)

Foto’s

Hieronder een aantal prachtige foto’s die speciaal gemaakt zijn door Corina Sas voor de Kernvisie Andijk . Als in de tweede helft van dit jaar de definitieve kernvisie wordt vastgesteld dan wordt het ook voorzien van foto’s en in principe voor ‘eeuwig’ vastgelegd doordat het o.a. wordt opgenomen in het gemeentelijk / regionaal archief en door de Dorpsraad Andijk ook wordt ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Foto’s © Corina Sas | KVA20
Film © Harry Woker | KVA20
Bewerkingen © CAPAND


Net voor de fusie van de gemeente Andijk met de gemeente Medemblik is de dorpsraad opgericht als vertegenwoordiger van de Andijker bevolking richting de gemeente en andere (semi)overheden, organisaties, bedrijven, etc., etc.

De dorpsraad heeft geen beslissende stem maar wel een adviserende en kritische rol bij de gemeentelijke besluitvorming. Daarbij stellen we het algemeen belang van Andijk op de voorgrond. Ook dient de dorpsraad in veel gevallen te worden gevraagd wat de standpunten zijn ten aanzien van bepaalde beleid of voorstellen van het college van B&W.

De dorpsraad is autonoom en onafhankelijk maar ontvangt een subsidie van de gemeente. Ook staat de bankrekening van de dorpsraad open voor giften. Die zijn aftrekbaar van uw belastingaangifte omdat de Dorpsraad Andijk door de Belastingdienst erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

We noemen slechts een paar wapenfeiten die door de dorpsraad zijn gerealiseerd: de komst van Jongerencentrum The Future, extra GSM-zendmast KPN, herconstructie brug Keizerskroon, Ontwerp Oorlogsmonument marktplein, buurtbusvereniging WASE (lijn 438) , aanpassingen kruispunten (vóór de huidige aanpassingen) Ged. Laanweg, etc.

Minder zichtbaar: zaken aanhangig gemaakt bij het College voor Rechten van de Mens, Contribuant Report to the UN Commission Disability inzake het VN-Verdrag voor Rechten van Mensen met een beperking, Advies uitbrengen aan de Vaste Kamercommissie VWS (Zorg) over uiteenlopende zaken, etc., etc.

En de dorpsraad brengt op tal van onderwerpen advies uit aan o.a. het College van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, maar ook richting Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, etc, etc.


Corona

Klik op de afbeelding om naar de website te gaan van de Rijksoverheid

Neem de maatregelen goed in acht, die de regering heeft afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, mijd contacten, was je handen regelmatig, hoest in je elleboog, geef geen handen, blijf thuis, houd 1.5 meter afstand, ben je verkouden of voel je je grieperig blijf dan thuis en ziek goed uit.

Heb je ergere klachten en/of koorts boven de 38° C, bel dan je huisarts!

Hamster niet! Houd rekening met andere mensen! Verspreid ook geen nepnieuws op social media, houd je bij de feiten! Wees hulpvaardig voor mensen die hulpbehoevend zijn, maar neem de juiste voorzorgsmaatregelen, niet alleen voor de mensen die je wilt helpen maar ook voor jezelf! We moeten het samen doen!

Blijf gezond! En sterkte!         

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *