De Toekomst van Andijk

Andijk aan het IJsselmeer, ontwaakt - Foto @ Monique Burger - KVA20
Andijk aan het IJsselmeer, ontwaakt – Foto @ Monique Burger – KVA20

De gemeente Medemblik heeft het begrip Leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Leefbaarheid in de kernen is een speerpunt. Daarom heeft de gemeente aan alle 17 kernen gevraagd een visie voor de komende tien jaar op te stellen.

Ook de Dorpsraad Andijk is gevraagd om samen met de inwoners een visie voor de toekomst te maken. En deze te voorzien van een ambitie die ook waar te maken is. In het nieuwe jaar willen we dan ook starten met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Belangrijk is dat we daarvoor de inbreng krijgen van u en jou, de inwoners van Andijk. Het gaat immers om het dorp waar wij wonen!

Wat verstaan we onder leefbaarheid?

 • De aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer;
 • Aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugsgebruik, vandalisme en verkeer;
 • Zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast;
 • De kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld, leegstand, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van openbaar groen en straten;
 • Sociale kenmerken (of de sociale interactie tussen inwoners) zoals de aanwezigheid en kwaliteit van dorpshuizen, sportaccommodaties, recreatiemogelijkheden, enzovoorts, plekken waar inwoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten;
 • Woningbouw. Is behoefte aan meer woningen, voor ouderen, jongeren en/of andere doelgroepen. Koopwoningen? Huurwoningen? Hoe staat het met de vergrijzing? De bevolkingskrimp? In een situatie van bevolkingskrimp neemt immers de druk op de woningmarkt af. En als er al gebouwd gaat worden op welke plek doen we dat? En hoeveel woningen? Nieuwe wijken (projecten)?
 • Behoud van specifieke kenmerken van Andijk. Door verdichting middels woningbouw komen de specifieke kenmerken van het dorp onder druk te staan, bijvoorbeeld lintbebouwing. Andijk als lintdorp is een lang uitgestrekt dorp dat zich door de jaren heen heeft ontwikkeld langs de Westfriese Omringdijk en de hoofdwegen zoals de Kleingouw, Horn en de Knokkel. Daartussen landschap bestaande uit weilanden en akkers. In de lint zelf doorkijkjes die zicht bieden op het ‘achterland’.
 • De mate waarin de gemeente de door haar gestelde regels op het gebied van leefbaarheid wel of niet handhaaft.

Wat willen wij als Andijkers?

Hoe willen wij als Andijkers dat ons dorp eruit komt te zien? Dit gaat de Dorpsraad o.a. door enquêtes en open bijeenkomsten vaststellen. De resultaten worden vastgelegd in een leefbaarheidsplan, de zogenoemde Kernvisie. Deze Kernvisie wordt aan het eind van het traject eerst aan de inwoners gepresenteerd, en daarna aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij zullen ermee aan de slag gaan. Uiteraard zal de Dorpsraad toezien op de uitvoering van jullie wensen!

Als dorpsraad brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan o.a. de gemeente Medemblik. Een kernvisie is feitelijk een omvangrijk advies aan de gemeente hoe wij als Andijkers ons dorp zien voor de komende tien jaar. Tegelijkertijd vormt het een basis wat op de toekomst is gericht en waarin we als inwoners van Andijk richting geven aan de ontwikkelingen van Andijk. De kernvisie wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Op de langere termijn moet de kernvisie leiden tot een jaarlijks werkplan dat als leidraad dient voor onze activiteiten.

Onze doelstelling is en blijft het opkomen voor de belangen van Andijk en de inwoners en betrokkenheid bij veranderingen in allerlei opzichten.

Stuurgroep KVA 20

De stuurgroep KVA 20 bestaat uit

Corina Sas,
Wim Floor,
Kelly Groot,
Sandra Schipper,
Marja Verhoef
William Dix
Harry Woker,
Gerard Schuitemaker,
Monique Burger en
Gerrit van Keulen (voorzitter)

Wij zoeken nog een aantal leden ter versterking van de stuurgroep:

 • Je woont en staat als zodanig geregistreerd in Andijk
 • Je bent meerderjarig
 • Je bent vaardig met computers
 • Je beschikt over een e-mailadres
 • Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift
 • Je hebt zin en tijd om je voor Andijk in te zetten
 • Je bent sociaal en legt gemakkelijk contact met anderen
 • Je kunt goed luisteren
 • Je hebt wel een mening, maar nog geen eindoordeel. 

Indicatie tijdsbeslag: een team van 10 personen is totaal ongeveer 500 uur bezig, dus gemiddeld 50 uur per persoon op jaarbasis. Dat is ongeveer een uur per week of een middag per maand. Je krijgt alle informatie die nodig is om binnen de stuurgroep goed te functioneren.

Is dit wat voor jou? Lijkt het je leuk om samen met anderen aan de toekomst van ons dorp te werken? Meld je dan aan bij de Dorpsraad Andijk: dorpsraadandijk@gmail.com

Foto © Monique Burger
Foto header © Corina Sas
Bewerkingen © CAPAND

3 antwoorden op “De Toekomst van Andijk”

 1. hierbij wil ik aangeven dat ik zeker geïnteresseerd ben in de toekomst van Andijk en wil daar graag met u over van gedachte wisselen.

  1. KVA20 houdt 29 januari 2020 een openbare bijeenkomst als start van een traject waarin de kernvisie wordt ontwikkeld. Je kunt hier als inwoner van Andijk aan meedoen.

   Je kunt je ook opgeven om actief mee te werken aan de totstandkoming van de kernvisie door een mail te sturen naar de Dorpsraad Andijk.

  2. Beste medebewoners Dorpsraad ;
   Ik wil graag mee helpen om Andijk leefbaar te houden!
   Er zijn zeker diverse punten die aandacht nodig hebben, en moeten verbeteren!
   Zie naar bijeenkomst uit!
   JK Roffel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *