Wat staat er nog meer op het programma van de Kernvisie Andijk 2020-2030?

De stuurgroep buigt zich over de andere onderwerpen die binnenkort aan de orde komen en waarnaar een onderzoek wordt ingesteld, een enquête. De voorbereidingen zijn in volle gang en er worden gesprekken gevoerd in de komende tijd o.a. met direct belanghebbenden.

Drie onderwerpen die binnenkort aan de orde komen zijn:

  • Recreatie in Andijk
  • Wonen in Andijk
  • Verkeer in Andijk

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van de Kernvisie Andijk 2020-2030, ga naar https://www.facebook.com/KernVisieAndijk

Je kunt de Kernvisie Andijk ook volgen via de Twitteraccount van de Dorpsraad Andijk: https://twitter.com/DorpsraadAndijk

Enquete Veiligheid in Andijk

Op de website van de Kernvisie Andijk staat momenteel de Enquete Veiligheid. Je kunt hieraan meedoen tot aan 28 februari 2020 – 12:00 uur

Kijk op: https://kernvisieandijk.nl/?p=812 antwoorden op “Wat staat er nog meer op het programma van de Kernvisie Andijk 2020-2030?”

  1. Het is erg belangrijk dat de stuurgroep kernvisie Andijk zich nu bezig gaat houden met de ontwikkeling van nieuwe energievoorzieningen in Andijk. De provinciale plannen zijn zeer verontrustend en zullen het leefklimaat van West-Friesland en van Andijk ernstig verstoren. ( zie artikel NHD) .Denk aan zeer veel en hoge windmolens die dichtbij de bebouwing mogen komen te staan en zonneparken die het agrarisch karakter ernstig verstoren. Geothermie vraagt ook de nodige aandacht. Kortom een zaak die de kernvisiegroep nu op moet pakken en aandacht aan moet besteden en de stem van de bewoners mee laat spreken in de besluitvorming van de provincie en gemeente.

    1. Dank voor je reactie! De door jou aangehaalde plannen van de provincie heet ‘actueel beleid’ en past vanwege de actualiteit net niet onder de paraplu van de Kernvisie. De Dorpsraad Andijk gaat volgende week al wel in gesprek met andere kernraden over de plannen die de provincie heeft. Op de Facebookpagina van de dorpsraad wordt daar aandacht aan besteed en is er een poll gehouden waaruit blijkt dat het merendeel van de respondenten tegen de komst van een windmolenpark is. Ook kon men mailen naar de dorpsraad en daar waren de respondenten unaniem tegen de komst van windmolens en fel gekant tegen het schrappen van de 600 meter-norm.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *