Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie
Monique Burger spreekt de zaal toe. De aanwezigen steken kaarten op om hun mening kenbaar te maken.

Zo’n vijftig Andijkers bezochten woensdagavond 29 januari jl. de eerste informatiebijeenkomst van de stuurgroep kernvisie Andijk. Deze stuurgroep zal, met inbreng van de dorpsbewoners, een document opstellen waarin onze visie op de toekomst van Andijk wordt beschreven. Dit document dient als advies voor het gemeentelijk beleid van de komende tien jaar. Daarbij kun je denken aan thema’s als leefbaarheid, sociale veiligheid, milieu en openbare ruimte. En daarvoor hebben ze ook (jo)uw input nodig!

Voor Andijkers, door Andijkers

De avond begon met een voorstelronde van de stuurgroepleden. De groep bestaat uit negen enthousiaste Andijkers die zich het komende jaar willen inzetten om de wensen en ideeën uit het dorp te inventariseren. De groep is een mix van geboren Andijkers, ‘teruggekeerde’ Andijkers en nieuwe Andijkers, die als gemeenschappelijk doel hebben om ons dorp (nog) mooier en beter te maken. Voorzitter Gerrit van Keulen, tevens voorzitter van de dorpsraad, vertelde dat de raad door de gemeente is gevraagd een kernvisie te ontwikkelen die gedragen wordt door de bevolking. Daarom komen er, naast deze eerste informatieavond, nog meer inspraakmomenten. Daarnaast is de stuurgroep nog van plan langs te gaan bij o.a. verenigingen, scholen en ouderen. Ook is het voor iedereen mogelijk feedback te geven op de conceptvisie die in het najaar verschijnt.

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie
De uitkomst van de stellingen verbeeld middels een illustratieve grafiek

Uiteenlopende meningen

Na Gerrits introductie doet Monique Burger, een stuurgroeplid, een vragenronde in de zaal. Eerst met open vragen, later kan men “eens” of “oneens” stemmen door het ophouden van kaartjes (en daar desgewenst toelichting op geven). Als laatste is er nog de mogelijkheid stickers (eens/oneens) bij stellingen plakken. Opvallend is dat bij sommige onderwerpen de meningen in de zaal dichtbij elkaar liggen; zo vindt men de leefbaarheid van het dorp over het algemeen goed (al vinden sommigen dat het wel wat ‘levendiger’ mag). Over andere onderwerpen, zoals verkeersveiligheid en het huisvesten van arbeidsmigranten, lopen de meningen meer uiteen. Dit benadrukt het belang dat zoveel mogelijk Andijkers aan de enquêtes en inspraakmomenten deelnemen. Zodat de stuurgroep uiteindelijk een zo goed mogelijk beeld krijgt van de diverse meningen.

Laat van je horen!

Op deze eerste informatieavond waren ongeveer vijftig Andijkers aanwezig, voornamelijk 60-plussers. Dat is natuurlijk nog lang niet genoeg om een representatief beeld van de meningen in Andijk te vormen. Laat dus van je horen! Vul de enquête in op deze pagina, kom naar de informatiebijeenkomsten, of volg de ontwikkelingen op Facebook. Het is ook mogelijk een gedrukte enquête op te vragen, invullen kan tot en met 28 februari. Uit de zaal kwamen flink wat goede ideeën waarmee de stuurgroep aan de slag kan. Het is dus zeker de moeite waard om je mening te laten horen, zodat ook de punten die jou na aan het hart liggen kunnen worden meegewogen.

Tekst Jolien Harders
Foto © Corina Sas
Beeldmateriaal © CAPAND

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *